Regulamin konkursu Halloween 2022

LINK DO KONKURSU: https://www.facebook.com/photo/?fbid=179285478015936&set=a.177511781526639

 1. Organizatorem Konkursu jest Papierowy Sklep firma Devrry sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, ul. Bursztynowa 3b, 66-415, NIP: 5993230020, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/papierowysklep/ 23.10.2022 do 30.10.2022 (do godz. 23:59).
 3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com posiadającym aktywne konto.

Nagrodami w Konkursie są:

I miejsce: Obraz dziecięcy “Słodki flaming” 30x40cm w białej ramie

II miejsce: Obraz dziecięcy “Zacna rybka” 30x40cm w białej ramie

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Konkurs polega na oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 2 dowolnych osób z aktywnym kontem Facebook oraz udostępnieniu postu konkursowego . Komisja konkursowa wylosuje 2 zwycięskie osoby 31 października.
 3. Powiadomienie o wygranej nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 31.10.2022 do godziny 13:00.
 4. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. W myśl niniejszego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Devrry sp. z o,o.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel., paczkomatu, niezbędnych do przekazania nagrody.
 8. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Konkursu.